KES MEMORIJA PDF

Primeri medijuma: magnetna traka, magnetni disk, bistabilna elektronska kola, itd. Zbog toga nema potrebe dodeljivati adrese. Operativna memorija se sastoji iz memorijskih lokacija. Primer 2.

Author:Kilkis Dugrel
Country:Burundi
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):22 March 2015
Pages:87
PDF File Size:10.52 Mb
ePub File Size:8.1 Mb
ISBN:132-7-83806-947-4
Downloads:23072
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TokazahnPrimeri medijuma: magnetna traka, magnetni disk, bistabilna elektronska kola, itd. Zbog toga nema potrebe dodeljivati adrese.

Operativna memorija se sastoji iz memorijskih lokacija. Primer 2. Adrese pojedinih segmenata nalaze se u posebnim registrima procesora koji se nazivaju segmentni registri. Evo primera organizacije segmentnog registra.

Njena brzina odgovara brzini rada procesora. U njoj se nalaze podaci i instrukcije iz operativne memorije koje procesor trenutno koristi. Blok predstavlja skup od n sukcesivnih uzastopnih memorijskih lokacija. Takvi elementi se nazivaju asocijativni memorijski elementi AME. Zbog toga je asocijativna memorija skuplja od standardne operativne memorije. Na slici 2. U operativnoj memoriji se iz spoljne memorije prenose aktuelni podaci i instrukcije.

Memorijske stranice Ceo adresni prostor spoljne memorije podeljen je u blokove sastavljene od fiksnog broja lokacija koji se nazivaju memorijske stranice. Zamena stranica Stranice je potrebno zameniti ako se stranica sa virtuelnom adresom koju zahteva procesor ne nalazi u primarnoj memoriji. Pri tome se koriguje i tablica preslikavanja.

BANKENSTEIN MARCO SABA PDF

Kako obrisati keš (cache) memoriju i kolačiće (cookies)

.

GOST 8639-82 PDF

Keš memorija

.

THIS FILE CANNOT BE PREVIEWED OUTLOOK 2010 PDF

Keš memorija ili brza priručna memorija i smartfoni [učimo zajedno]

.

LAIKRASTIS KLAIPEDA PDF

Priručna memorija

.

Related Articles