AKTA PROBET DAN PENTADBIRAN PDF

An Act relating to probate and letters of administration. Interpretation 2. Restrictions on grant 4. Probate and Administration 11 4 This section applies to grants of representation made after the commencement of this Act whether the testator or intestate dies before or after the commencement.

Author:Feshicage Gardam
Country:Netherlands
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):18 August 2012
Pages:20
PDF File Size:14.82 Mb
ePub File Size:4.3 Mb
ISBN:429-1-25795-588-2
Downloads:65262
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodoorisarLaman Utama Pentadbiran Pusaka Pentadbiran Pusaka merupakan proses mengumpul dan menguruskan aset-aset dan hutang-piutang simati dan mengagihkan Pusaka kepada waris yang berhak.

Harta Pusaka merangkumi aset-aset seperti hartanah, harta benda dan pelaburan yang ditinggalkan oleh simati. Pentadbiran Pusaka yang teliti dapat memastikan waris yang masih hidup mewarisi harta simati.

Sekiranya tidak ditadbir dengan baik, pengagihan pusaka akan menjadi satu urusan yang rumit dan memberikan tekanan serta mencetuskan kebimbangan waris. Mentadbir Pusaka boleh memakan masa selama 3 bulan atau bertahun-tahun bergantung kepada jenis aset dan sebarang pertikaian yang mungkin timbul.

Justeru itu, pemilihan Pentadbir sangat penting dalam menguruskan dan mentadbir Pusaka simati. Pentadbir mempunyai kuasa untuk mentadbir Pusaka sebaik sahaja Geran Probet dikeluarkan.

Surat Kuasa Mentadbir atau Akuan akan dikeluarkan apabila seseorang itu meninggal dunia tanpa Wasiat. Untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai fi pentadbiran Pusaka sila rujuk soalan lazim Pusaka: www.

Akuan ini tertakluk kepada Faraid bagi orang Islam dan Akta Pembahagian bagi orang bukan Islam atau tertakluk kepada persetujuan semua waris seperti yang ditetapkan. Waris perlu mengemukakan arahan tersebut kepada pihak bank untuk menerima bayaran.

Seksyen 8 Akta Pembahagian Pusaka Kecil Pembahagian Pusaka Kecil merujuk kepada harta simati yang terdiri daripada harta tak alih sepenuhnya atau sebahagiannya dan tidak melebihi RM2 juta.

AmanahRaya boleh memfailkan pemohonan kepada Unit Pembahagian Pusaka Kecil untuk dilantik sebagai Pentadbir atau memohon perintah pembahagian untuk harta alih dan harta tak alih.

Mendapatkan Geran Probet bagi Pusaka Berwasiat. Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir bagi simati yang meninggal dunia tanpa Wasiat. Menggantikan pentadbir terdahulu yang telah meninggal dunia sebelum Pentadbiran Pusaka dilaksanakan. Menggantikan Pentadbir terdahulu yang gagal menyelesaikan Pentadbiran Pusaka.

Menggantikan Pentadbir yang menolak pelantikan yang dipilih oleh simati. Manakala bagi daerah-daerah lain selain daripada Kuching, Surat Kuasa Mentadbir dan Geran Probet dikeluarkan oleh Pejabat Daerah dalam jajahan masing-masing.

100 PESAN NABI UNTUK WANITA SOLEHAH PDF

Akta Probet dan Pentadbiran 1959 : semua pindaan hingga Februari, 1995 : Akta 97

.

DVG 2102S PDF

Akta probet dan pentadbiran 1959 (akta 97) & peraturan-peraturan : hingga 1hb September 2006

.

DUA KUMAIL WITH URDU TRANSLATION PDF

Pentadbiran Pusaka

.

Related Articles