AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 PDF

Perlaksanaan Akta ini di negeri ini disokong dengan penguatkuasaan peraturan-peraturan yang diperuntukkan di dalam Kaedah-Kaedah Hutan mengikut Seksyen Akta Perhutanan Negara Semenjak penerimaan dan pemakaian akta ini JPNS telah berusaha bersungguh-sungguh pada mentadbir dan mengurus sumber hutan negeri berdasarkan prinsip keberkekalan sumber menurut SFM, sesuai dengan kehendak-kehendak dan peruntukan yang berkaitan di dalam Dasar Perhutanan Negara iaitu dengan memberi penekanan secara menyeluruh dan berintegrasi dalam pengurusan, pemeliharaan dan pembangunan sumber hutan dan sumber biodiversiti di samping pada masa yang sama memenuhi keperluan dan aspirasi negeri dan rakyat tempatan. Akta Perhutanan Negara yang telah diluluskan oleh Parlimen pada 19hb Oktober telah dilaksanakan di Negeri Sembilan mulai 31hb Julai Akta ini kemudiannya telah dipinda pada tahun dengan memperuntukkan penalty dan hukuman yang lebih berat terhadap sesuatu kesalahan hutan. Enakmen ini telah diwartakan pada 12hb Mei

Author:Maujin Faejora
Country:Malawi
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):2 April 2012
Pages:423
PDF File Size:18.39 Mb
ePub File Size:6.51 Mb
ISBN:280-3-92842-792-4
Downloads:71150
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Kazrarn.

CAMBAM CRACK PDF

Akta Perhutanan Negara 1984

.

EPSILON UITGAVEN PDF

Punca sebenar kebakaran Hutan Simpan Kuala Langat belum dapat dipastikan

.

ALCAD CATALOGUE PDF

.

Related Articles